Уроци по Саксофон

saxophone

Преподавател

  • Божидар Праков

Програма за обучение по саксофон:

  • Запознаване с ученика и неговите познания по музика.
  • В зависимост от това, изработване на индивидуална програма свързана с изучаване на музикалния език и музикално-изразни средства.
  • Свързване на тази идея за музиката, като език, с конкретния музикален инструмент. В случая саксофон, или кларинет. Изясняване на връзката между двата инструмента с цел овладяване и на двата, като това е въпрос на по-напреднал стадий.
  • За начало, започваме с упражнения за дишане, свързани със звукоизвличане, интонация и овладяване на грифа на инструмента. Акцент върху звука, като основно изразно средство, и изграждане на представа за красив звук.
  • След като бъде овладян този етап, преминаваме към изпълнение на леки музикални етюди и пиеси, за изграждане на представа за щрихи, артикулация, динамика и постигане на изразително изпълнение свързано с красив звук, отчетлива артикулация и динамика на звука.
  • Изучаването на музика и музикален инструмент, е като изучаване на език. Полезно е да се съчетаят уменията: слушане, четене, писане и говорене. В тази връзка е добре да се слуша, чете, пише и изпълнява музика, която е в сферата на изкуството. Като започнем от Класиката през всичко останало.
  • Тук е момента да се отбележи, че обучението ще включва и изработване на представа – способности за импровизация свързани с джаза и поп музиката.

Преподавател: Божидар Праков