Уроци по Контрабас

kontrabass

Преподавател

  • Влади Михайлов

Обучението по контрабас протича чрез индивидуални уроци и програмата е индивидуална за всеки обучаващ се, като се има предвид, че е съобразна със съвременните изисквания към изпълнителите на този инструмент.

Първо е необходимо да се оформят основни знания относно свиренето на контрабас:

  • Начините за настройване на инструмента и наименованието на различните части, от които е изработен.
  • Правилното поставяне на инструмента до тялото.
  • Обръщане на внимание за постановките на двете ръце върху грифа и работа върху способността им да бъдат отпуснати по време на свирене.
  • Правилното притискане и различните начини за звукоизвличане на струните.
  • Премахване на проблеми, които биха затруднили по-нататъшното развитие на обучаващия се.

Гореизброените компоненти ще бъдат усъвършенствани със специално подбрани, според съответните цели – гами, арпежи, етюди и пиеси.

Следващият етап е оформянето на инструменталиста като музикант, чрез:

  • Теоретични описания на свирените от него етюди, пиеси и др.
  • Изучаването на различните елементи на музиката и прилагането им в изпълнението – ритмичност, фразиране, динамика, артикулация и други.
  • Разглеждане и анализиране на различни музикални стилове (според изискванията на обучаващия се) чрез музикални примери.
  • Запознаване с изпълнителското изкуство на бележити басисти чрез записи, в които участват.

Преподавателят разполага с различни школи за обучаването на всеки, който желае да изучава контрабас, също така с голям набор от музикални примери, които да бъдат от полза за обучаващия се.

 

Преподавател: Влади Михайлов