Уроци по Барабани

Преподавател

  • Цветан Георгиев, Еленко Петров, Стефан Горанов и Десислава Петкова

Курсът по барабани е подходящ за хора от всяка възраст и опит, които искат да се запознаят с ударните инструменти.

Учениците се делят на 2 групи в зависимост от опита:

Ниво начинаещи:
  • овладяване на постановка “ръце”
  • овладяване на постановка “крака”
  • работа за координация
  • индивидуален подход към всеки спрямо личните му стилови предпочитания ( рок, поп, джаз и др.)
Ниво напреднали :
  • запознаване с “не независимият” метод на свирене
  • начини и видове на солиране на барабани
  • изграждане на мелодични линии
  • динамики
  • работа с плейбеци съобразени с индивидуалният вкус и ниво на курсиста

Преподаватели: Цветан ГеоргиевЕленко Петров – ЛенкишСтефан Горанов и Десислава Петкова