Уроци по Китара

guitar

Преподавател

 • Васил Бележков

Индивидуален подход спрямо нивото на ученика (начинаещи, напреднали и любители)

 

ОСНОВНИ МУЗИКАЛНИ ПОНЯТИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ:
 • Нотни трайности и размери
 • Музикален звукоред
 • Интервали – “азбуката” на музиката, без която не можем да имаме ладове и акорди
 • Грифът на китарата – как да си пресмятаме “белите” и “черните” прагчета
 • Грифът на китарата – как една и съща нота се повтаря на различни струни; “Таблица за събиране и изваждане с 5, с 4 и с 12
 • Овладяване на основните ладове – натурален мажор, натурален минор и техните производни “стари” ладове
 • Овладяване на ладовете хармоничен мажор, хармоничен минор, мелодичен мажор, мелодичен минор, бихармоничен мажор, бихармоничен минор
 • Овладяване на тризвучията във всеки лад и намирането им на всяка тройка поредни струни по целия гриф
 • Овладяване на четиризвучията във всеки лад и намирането им на всяка четворка поредни струни по целия гриф; особеност при построяване на четиризвучнията по грифа на китарата
 • Употреба на познанията по ладовете и акордите към тях по време на импровизация или при анализ на нова пиеса
КЛАСИЧЕСКА КИТАРА:
 • Правилна постановка (правилното сядане е половината от свиренето)
 • Дясна ръка (пръсти) – свирене с палец (с опора), с палец (без опора), с редуващи пръсти (с опора) и с редуващи пръсти (без опора)
 • Лява ръка – синхрон и независимост на отделните пръсти; изграждане на усещането за “позиция”; палецът като “команден център в сянка”
 • Лява ръка – особености, когато два или повече пръста свирят на едно и също прагче
 • Дясна ръка – синхрон между отделните пръсти; 120 упражнения за дясна ръка от Мауро Джулиани
 • Лява ръка – свирене на многоглас; смяна на позициите; легато техника; свирене на малко и голямо баре
 • Флажолети (или урокът по физика за “Трептене на вълна”, обяснен като за музиканти) – естествени и изкуствени
 • Особени похвати на свирене
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КИТАРА:
 • Различни видове “пикинг”: alternative, sweep, economic, “тамбурджийски” и т.н.
 • Адаптерите на китарата – кога кои използваме
 • Упражнения за независимост на пръстите на лява ръка
 • Легато техника (hammer on & pull off) и нейните разновидности – глисандо, тапинг, bend & release
 • Свирене на ‘palm mute’ – редуването му с нормално свирене и употребата в различни стилове; нюансът ‘half-mute’
 • Различни видове флажолети при електрическата китара – natural, artificial, pinch, touch, …
 • Особени похвати на свирене

Преподавател: Васил Бележков