Цветан Нго

Роден в град София, на 08.02.92г. Учейки при Атанас Калев , през 2011г. завършва НМУ „Любомир Пипков“ със специалност обой. Продължава образованието си в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, при Спиро Петков (специалност обой), като паралелно с това започва и изучаването на саксофон, като получава магистърска степен през 2016г. специалност обой.

Пътувал с оркестри на турнета в Италия,Германия, Испания, Португалия, Франция, Румъния, Швейцария.
Лауреат в конкурса “Светослав Обретенов” гр. Провадия 2015г.
От Февруари 2014 до 2017г. работи като втори обоист в оркестър “Симфониета София”, а от 2017 декември месец в Предтавителен Духов Оркестър на Сухопътните Войски гр. София като първи саксофонист.